List name Post address Description
Amics-odg amics-odg@listas.odg.cat Llistat de socis de l'ODG, inclosos a Comunitat.
Bolkestein-reloaded bolkestein-reloaded@listas.odg.cat Bolkestein Reloaded
Comunitat comunitat@listas.odg.cat Cercle més ampli de difusió de l'ODG. Antiga difusió + altres llistes temàtiques.
Debat debat@listas.odg.cat Espacio de debate y participación para personas cercanas al ODG
Frausdegas frausdegas@listas.odg.cat
Noticias noticias@listas.casocastor.net Noticias casocastor.net
OTO oto@listas.odg.cat Oficina tècnica ODG
Results per page: